De bodem is de basis

De basis voor een weelderige tuin vol leven

In een tuin is er niet alleen leven boven de grond, maar ook eronder. Het bodemleven, bestaande uit een complexe mix van micro-organismen, insecten, wormen en andere kleine wezens, vormt de basis voor een gezond ecosysteem. Afgelopen jaar werd ik lid van Stichting Wilde Weelde, een organisatie die zich inzet voor natuurlijke tuinen, benadrukt het belang van een rijk bodemleven als fundament voor een bloeiende tuin. Hier zijn enkele redenen waarom een goed bodemleven van onschatbare waarde is:

  1. Vruchtbaarheid: Het bodemleven speelt een cruciale rol bij het omzetten van organisch materiaal in voedingsstoffen die planten kunnen opnemen. Door het afbreken van organisch materiaal wordt organische stof vrijgegeven, wat essentieel is voor de vruchtbaarheid van de bodem.
  2. Waterhuishouding: Een gezond bodemleven bevordert een goede waterhuishouding in de bodem. Door de aanwezigheid van organisch materiaal en bodemorganismen wordt water beter vastgehouden en dringt het dieper door in de bodem, wat belangrijk is tijdens droge periodes en het voorkomt dat de bodem bij regenval te drassig wordt.
  3. Luchtigheid: Wormen en andere bodemorganismen helpen bij het beluchten van de bodem door gangen te graven. Dit zorgt voor een betere doorluchting van de bodem, waardoor wortels gemakkelijker kunnen groeien en bodemziekten minder kans krijgen.
  4. Biodiversiteit: Een gezond bodemleven draagt bij aan een hoge biodiversiteit in de tuin. Het biedt voedsel en leefgebied voor een breed scala aan bodemdieren, van kleine bacteriën tot grotere regenwormen. Deze diversiteit ondersteunt op haar beurt weer andere dieren, zoals vogels en egels, die zich voeden met bodemorganismen.
  5. Natuurlijk evenwicht: Een rijk bodemleven helpt bij het handhaven van een natuurlijk evenwicht in de tuin. Roofdieren zoals nematoden voeden zich met schadelijke organismen, waardoor de behoefte aan chemische bestrijdingsmiddelen wordt verminderd.

Door te streven naar een gezond bodemleven, volgens de uitgangspunten van Stichting Wilde Weelde, kunnen we een duurzaam en veerkrachtig ecosysteem creëren. Door het stimuleren van biodiversiteit, het minimaliseren van verstoringen en het gebruik van natuurlijke materialen en methoden, kunnen tuinen niet alleen prachtig zijn om te zien, maar je zet zelf ook een goede stap voor moeder aarde.

Dode nieuwbouwtuinen

In nieuwbouwtuinen is de bodem vaak vastgereden en verstoord door bouwactiviteiten en het gebruik van zware machines. Deze verstoring kan leiden tot een gebrek aan bodemleven en verminderde vruchtbaarheid. Er ontstaan harde lagen, waardoor water slecht weg kan zakken en planten of het gazon slecht groeien. Gelukkig zijn er manieren om deze ‘dode’ grond nieuw leven in te blazen en te herstellen:

  1. Beluchting: Het beluchten van de bodem is een cruciale eerste stap om verdichte grond weer op gang te krijgen. Door het gebruik van een graafmachine, beluchtingsmachine of handgereedschap kunnen luchtkanalen worden gecreëerd, waardoor zuurstof de bodem kan doordringen en bodemorganismen hun weg weer kunnen vinden.
  2. Toevoeging van organisch materiaal: Het toevoegen van organisch materiaal, zoals compost, bladmulch of wormenmest, helpt bij het verbeteren van de bodemstructuur en het verhogen van het organische gehalte in de bodem. Dit voorziet bodemorganismen van voedsel en creëert een gunstigere omgeving voor hun groei en activiteit. Een goede leverancier van hoogwaardige (gekeurde) bodemverbeteraars is bijvoorbeeld Den Ouden Groep.
  3. Gebruik van groenbemesters: Heb je een stuk grond die verdicht is en nog niet in gebruik is? Dan kun je denken aan het planten van groenbemesters, zoals klaver, lupine of phacelia. Deze kunnen helpen bij het herstellen van de bodemstructuur en het toevoegen van organisch materiaal. Groenbemesters hebben diepe wortels die de bodem losmaken en organische stoffen in de bodem brengen wanneer ze worden afgebroken.
  4. Mulchen: Mulchen met organisch materiaal helpt bij het behouden van vocht, het onderdrukken van onkruidgroei en het stimuleren van bodemleven. Een laag mulch op het bodemoppervlak beschermt de bodem tegen verdere verdichting door regen en voorkomt verstoring van bodemorganismen.
  5. Geduld en observatie: Het herstellen van een verstoord bodemecosysteem vergt tijd en geduld. Regelmatige observatie van de bodem en het monitoren van veranderingen in bodemstructuur en bodemleven zijn essentieel om te bepalen welke maatregelen het meest effectief zijn.

Bodemtest

Om de bodemkwaliteit te beoordelen en de juiste aanpak te bepalen, kan Tuinstudio Tom een bodemtest uitvoeren. Door een bodemanalyse uit te voeren, kunnen de pH-waarde, de hoeveelheid organisch materiaal, het stikstofgehalte en andere belangrijke parameters worden bepaald. Deze informatie helpt bij het opstellen van een gericht plan om de bodemkwaliteit te verbeteren en een gezond bodemleven te bevorderen. De kosten voor zo’n uitgebreide bodemtest kost € 150,—.

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of over de mogelijkheden van een bodemtest? Neem dan even contact op via 0646583771 of info@tuinstudiotom.nl